van-spaendonck-42-bel

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Gedrag
Agressief en intimiderend gedrag, verbaal of anderszins, wordt in onze praktijk niet getolereerd en heeft uitschrijving tot gevolg. Wij streven te allen tijde een vriendelijke communicatie na.