Wat is parodontitis?

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees en het kaakbot (score 3 en 4). Omdat parodontitis meestal geen pijn doet heeft u zelf mogelijk niets gemerkt. Parodontitis ontstaat door tandvleesontsteking (gingivitis). Sommige mensen zijn vatbaarder dan anderen voor het krijgen van parodontitis.
Bij het ontstaan van parodontitis spelen vijf factoren een rol: bacteriën, levensstijl, erfelijke aanleg, mondhygiëne en sommige ziekten. De wisselwerking tussen de bovengenoemde factoren bepalen de ernst van de parodontitis.
Als gevolg van parodontitis zal uw tandvlees loslaten van de tanden en kiezen, waardoor er ruimte ontstaat tussen het tandvlees en de wortel. Deze ruimte heet een pocket. In deze pocket vormt zich tandplak en tandsteen met bacteriën waardoor de ontsteking zich langzamerhand in de diepte verplaatst en daar het omringende kaakbot afbreekt.

Wat gebeurt er als parodontitis niet wordt behandeld?

Wanneer parodontitis niet wordt behandeld zal de ontsteking zich uitbreiden en het kaakbotverlies toenemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het verlies van uw tanden en kiezen. Parodontitis kan een belemmering vormen bij het uitvoeren van andere tandheelkundige behandelingen zoals het plaatsen van kronen, bruggen, implantaten en beugels. Ook kan parodontitis een slechte adem veroorzaken en een negatieve invloed hebben op uw algemene gezondheid.

Wat zijn de kosten van een parodontitis behandeling?

De kosten voor een eerste consult, van 60 minuten, bedragen €179,00. De code behorende bij dit eerste consult is T12.
Tijdens het consult bij de mondhygiënist bespreekt u samen de behandelmogelijkheden en krijgt een begroting mee voor het uitgebreid reinigen van de tanden en kiezen met verdoving. Hiervoor zullen dan nog (meerdere) vervolgafspraken gemaakt worden.
Na 6 weken zal er een controle van de mondhygiëne plaats vinden. Na 3 maanden wordt er een herbeoordeling status gemaakt. Daarna is regelmatige nazorg (2-4 keer per jaar) van groot belang om het beoogde resultaat te behouden en te voorkomen dat door verslapping van de aandacht de parodontitis terugkeert.

Wij werken met standaard tarieven en codes die zijn vast gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De meeste verzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten voor dit consult. Wat voor u geldt, staat in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Eventueel kunt u zelf navraag doen bij uw verzekeraar.

Meer informatie over parodontitis vindt u hier.https://www.nvvp.org/patienteninfo/patienteninformatie/parodontitis